Hình ảnh Goldsound tại chợ phiên ai bán ai mua tại tinh tế

style="font-size: 12pt;">Quán cafe tinhte nơi diễn ra buổi chợ phiên công nghệ

Banner của buổi chợ phiên


Gian hàng của Goldsound 


Khách hàng này rất thích thú với G551S


Một số hình ảnh của buổi chợ phiênBài viết cùng danh mục: