TIN: LOA CHO QUÁN CAFE, LOA CHO NHÀ HÀNG, KHÁCH HÀNG LẮP ĐẶT LOA

Bí mật mỗi ngày: tại sao dây kết nối giữa hai loa Goldsound lại khác biệt vậy ?

Loa Goldsound , 02-04-2016


Lý do rất đơn giản: để cho khách hàng lắp đặt dễ nhất và giảm tỉ lệ cắm nhầm xuống thấp nhất.

Với loại chân cắm như này, khách hàng chỉ có 1 chiều để cắm dây vào loa. Sau khi cắm vào, vặn chặt. Mối nối sẽ đuơc tiếp xúc nhiều nhất và chặt nhất.

Goldsound.vn