Bí mật mỗi ngày: Tại sao sản xuất 1 sản phẩm “Made in Việt Nam” lại khó như vậy tại Việt Nam ?


Lý do rất đơn giản:
Người dùng cũng như bản thân người sản xuất quá bận tâm vào việc giải thích tôi sản xuất như nào, nhà xưởng của tôi như nào, tôi là sản phẩm made in Việt Nam....
Mà quên đi một thứ quan trọng nhất đó là: SẢN PHẨM.
Tại sao hàng ngày mọi người vẫn mua sản phẩm của tất cả các nước khác ?
Lý do vì SẢN PHẨM đó phải đáp ứng đuợc nhu cầu của người dùng trong tầm giá và chất luợng phải đảm bảo.

Goldsound.vn