TIN: LOA CHO QUÁN CAFE, LOA CHO NHÀ HÀNG, KHÁCH HÀNG LẮP ĐẶT LOA

Giải pháp cho quán cafe dưới 50m2

Loa Goldsound , 23-03-2017

GoldSound  xin giới thiệu giải pháp âm thanh cho quán cafe, loa nhà hàng, loa khách sạn, loa Giảng đường, loa trường học, loa phòng họp với diện tích nhỏ dưới 50m2

Giải pháp 1 :

Gold4Cafe Mini W100 (1 âm ly + 4 loa vệ tinh).

+ Kinh phí khoảng 5-6 triệu đồng
Thiết bị : Gold4cafe Mini W100 1 âm ly và 4 loa vệ tinh

Giải pháp 2 : Kinh phí 6-7 triệu đồng

Một số công trình đã được thi công bởi đội ngũ lắp đặt của Goldsound

: http://goldsound.vn/blogs/news/mot-so-cong-trinh-loa-cho-quan-ca-phe-cua-goldsound