TIN: LOA CHO QUÁN CAFE, LOA CHO NHÀ HÀNG, KHÁCH HÀNG LẮP ĐẶT LOA

Trọn bộ giải pháp âm thanh cho quán cafe, nhà hàng, spa , siêu thị, phòng tập

Loa Goldsound , 18-04-2017

Trọn bộ giải pháp loa, hệ thống âm thanh cho quán cafe, nhà hàng, siêu thị, spa , quán ăn, phòng tập 

Giải pháp cho quán dưới 50m2

- Giải pháp 1

Thiết bị : 1 âm ly A100 và 2 loa vệ tinh V25

Chi phí : 4.000.000đ

- Giải pháp 2

Chi phí : khoảng 5-6tr đồng

Thiết bị : 1 bộ loa w100 


Giải pháp 3 : chi phí khoảng 6-7tr đồng

Thiết bị : 1 âm ly A200, 2 loa vệ tinh V60

- Giải pháp cho không gian 50-80m2

Giải pháp 1 : Chi phí 9-11tr đồng

- Thiết bị 1 Âm ly A700,4-6 loa vệ tinh V30

Giải pháp 2 : Chi phí 10-12tr đồng

Thiết bị : 1 âm ly A700, 4 loa vệ tinh V60

- Giải pháp cho không gian dưới 150m2

Giải pháp 1 : chi phí 14-16tr đồng

Thiết bị : 1 Âm ly A700 , 8-12 loa V30

Giải pháp 2 : Chi phí 15-17tr đồng

Thiết bị : 1 Âm ly  A700, 6 loa vệ tinh V60

Giải pháp cho không gian trên 150m2

- Giải pháp 1 : chi phí 18-20tr đồng

Thiết bị : 1 âm ly A700, 10-12 loa V30

Giải pháp 2 : Chi phí 19-22tr đồng

- Thiết bị : 1 âm ly A700, 8-10 loa V60

 

Hotline: 0936.900.366