Thông tin chủ sở hữu website: www.goldsound.vn

Tên công ty: Công ty cổ phần điện tử 3T

Mã số doanh nghiệp: 2300.873.785

Ngày cấp: 12/1/2015 tại phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Ninh.

Số tài khoản công ty cổ phần điện tử 3T: 0351000879336 tại NH Vietcombank chi nhánh Bắc Ninh