TOP 5 DÀN KARAOKE GIA ĐÌNH BÁN CHẠY - GIẢM MAX
TOP 5 DÀN KARAOKE GIA ĐÌNH BÁN CHẠY - GIẢM MAX
TOP 5 DÀN KARAOKE GIA ĐÌNH BÁN CHẠY - GIẢM MAX
TOP 5 DÀN KARAOKE GIA ĐÌNH BÁN CHẠY - GIẢM MAX
TOP 5 DÀN KARAOKE GIA ĐÌNH BÁN CHẠY - GIẢM MAX
TOP 5 DÀN KARAOKE GIA ĐÌNH BÁN CHẠY - GIẢM MAX
TOP 5 DÀN KARAOKE GIA ĐÌNH BÁN CHẠY - GIẢM MAX
TOP 5 DÀN KARAOKE GIA ĐÌNH BÁN CHẠY - GIẢM MAX
TOP 5 DÀN KARAOKE GIA ĐÌNH BÁN CHẠY - GIẢM MAX
TOP 5 DÀN KARAOKE GIA ĐÌNH BÁN CHẠY - GIẢM MAX

TOP 5 DÀN KARAOKE GIA ĐÌNH BÁN CHẠY - GIẢM MAX

7,500,000₫
Mã hàng: top5karaoke

M386 - không mic

--------------------------------------------------
M230 - không mic

--------------------------------------------------
M385mi - đủ 2 mic không dây

Link sản phẩm: Xả hàng tết dàn karaoke gia đình M385Mi – Loa cafe - Loa nhà hàng - Loa trường học (goldsound.vn)

--------------------------------------------------
M230mi - đủ 2 mic không dây

Link sản phẩm: Xả hàng tết dàn karaoke gia đình M230Mi – Loa cafe - Loa nhà hàng - Loa trường học (goldsound.vn)

--------------------------------------------------
K386, K586 (Đẩy 1200w + Vang rời + Mic rời + 2 loa)

Link sản phẩm: XẢ HÀNG TẾT dàn Karaoke gia đình K386 – Loa cafe - Loa nhà hàng - Loa trường học (goldsound.vn)

--------------------------------------------------
K230 (Đẩy 1200w + Vang rời + Mic rời + 2 loa)

Link sản phẩm: XẢ HÀNG TẾT dàn Karaoke gia đình K230 – Loa cafe - Loa nhà hàng - Loa trường học (goldsound.vn)

--------------------------------------------------

K238, K385 Liên hệ hotline: 0936.900.366

 

 

 

* Sản phẩm cùng loại:

Đánh giá, nhận xét khách hàng